Çevre Politikamız

EROĞLU GİYİM YILLARDIR
DOĞAYA SAYGILI DAVRANMAKTADIR!

Eroğlu Giyim kendine benimsediği misyon doğrultusunda yıllardır, yaşadığımız çevrenin önemini unutmadan üretim yapmakta, fabrikalarına kurduğu alt yapılarla, doğaya saygılı davranmaktadır.

Bu bilinçle hareket eden Eroğlu Giyim iş yaparken herhangi bir çevre kirliliği oluşturmadan çevreyi ve doğal kaynakları korumayı, kaynaklarımızı etkin şekilde kullanmayı hedef edinmiştir.

ISO 9001 ( 2000 ) Standardını referans olarak alan Eroğlu Giyim edindiği hedef doğrultusunda, bu konudaki prosedür ve talimatlara uygun olarak, çalışma esnasında oluşan atıkların bertaraf edilmesi, en kısa sürede uzaklaştırılması için çevreyi koruyan yasal yükümlülüklere göre en uygun yöntemleri belirleyerek, uygulamaya almakta, çalışanlarını bu doğrultuda hareket etmek üzere eğitmektedir.

Eroğlu Giyim, her proje için gerekiyor ise; oluşabilecek çevresel riskler çerçevesinde uygun prosedür ve talimatlar hazırlar. Bu iş yapılırken çevre yönetmelikleri, işin yapıldığı ülkedeki kanun ve yönetmelikler, şartnamelerdeki yükümlülükler, iş yapma yöntemi, çevre koruma şartları/standartları, ve Eroğlu Giyim kendi iç prosedür ve talimatları dikkate alınır.

Eroğlu Giyim'in yakın ilişki içinde olduğu taşeron ve tedarikçileri de birlikte çalışılan noktalarda (taşıma, muhafaza, koruma, uygulama süreçlerinde) Eroğlu Giyim çevre yönetimi konusunda prosedür ve talimatlarına uygun iş yapmak zorundadırlar. Eroğlu Giyim, birlikte çalıştığı çözüm ortaklarına bu konudaki bilgilendirmeyi yapar ve gerekli eğitimi verir. 

Eroğlu Giyim, çevre yönetimi konusundaki prosedür ve talimatları herkesin kolay ulaşabileceği, görebileceği, dikkat çekecek yerlerde bulundurmaktadır.

Prosedür ve talimatlarda uygun ekipman/techizat/araç Eroğlu Giyim tarafından personeline dağıtılır.

Hazırlanan prosedür ve talimatların kontrol, uygulama, denetim ve iyileştirme/geliştirilme süreçleri de "Kalite Yönetim Sistemi"nin prosedürlerine tabidir.

"Çevre Yönetim Sistemi" prosedür ve talimatlarının uygulaması sorumluluğu merkezde üst yönetimin sorumluluğundadır. Tüm Eroğlu Giyim personeli bu doğrultuda hareket eder.

Kollektif - Dijital Ajans