İK Politikamız

ŞİRKETİMİZİ GELECEĞE TAŞIYAN EN ÖNEMLİ KAYNAK
ÇALIŞANLARIMIZDIR

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

İnsan Kaynakları departmanımız, müşteri odaklı, motivasyonu yüksek, katma değer yaratan çalışan profilini oluşturmak; çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirip; potansiyellerini ortaya çıkararak, sürdürülebilir üstün performans göstermelerini sağlamak, yönlendirmek ve geliştirmek üzerine kurulmuştur.

 • Müşteri odaklı yaklaşımımız ile doğru kişileri doğru işe yerleştirmek
 • Şirketimiz içerisinde yüksek potansiyelleri seçmek,
 • Çalışanlarımızın gelişimini ve devamlılığını sağlamak,
 • Çalışanların etkinliğinin ve verimliliğini korunmak,
  Çalışan memnuniyeti ve bağlılığını yükseltmek,
 • Çalışanlara büyük bir ailenin bireyleri olduklarını ve değerli olduklarını hissettirmek,
 • Tekstil alanında üstün nitelikli çalışanlar için en çok tercih edilen şirket olunmasını sağlamaktır.

İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI

İnsan Kaynakları, zaman içerisinde ortaya çıkan personel ihtiyacının tespit edilmiş norm kadrolar çerçevesinde iç ve dış kaynaklardan temininin yanı sıra; eğitim ve geliştirme, çalışan motivasyonu, özlük ve tahakkuk işlemleri, tayin ve terfi yönetimi ve ücret politikalarının belirlenmesi ve uygulanması gibi işlemleri yürütmektedir.

 • İnsan Gücü Planlama, Seçme Ve Yerleştirme Süreci
  Şirket kültürüne ve ortak değerlerine uyum sağlayabilecek, çalışacağı pozisyonun gerektirdiği nitelik ve yetkinliklere sahip, motivasyonu yüksek, gelişim ve değişime açık adayları bünyemize kazandırmak işe alım sürecimizin esas amacıdır. Bu süreçte değerlendirilmek üzere özgeçmiş havuzu oluşturabilmek için çeşitli kanallara, internette yer alan kariyer sitelerine v.b ilan verilir ve süreç başlatılır. Adaylarımızda aradığımız ortak özellikler, pozisyonun gerektirdiği eğitim, deneyim ve yetkinlikler ile beraber şirketimizin kurum kültürü ve değerleriyle uyumlu kişilik özelliklerine sahip olmalarıdır.

  Özgeçmiş üzerinden yapılacak ön elemelerin ardından belirlenen yetkinliklere sahip adaylar iş görüşmelerine çağırılırlar. Aranan pozisyona en uygun adayı belirleyebilmek için İnsan Kaynakları ve ilgili Bölüm Yöneticileri, işe alım sürecinde işbirliği yaparlar ve görüşmeler sırasında adayların bilgi ve becerileri yanı sıra, kişilik, şirket kültürüne uyum yönleri de dikkate alınarak sorgulanır. Pozisyona uygun adaylar belirlendikten sonra referans araştırılması yapılır. Referans kontrol aşaması olumlu gören adaylara iş teklifi yapılır.

  İşe alım yapılması planlanan pozisyona uygun aday işe yerleştirildiğinde ise diğer adaylarımıza telefon ya da elektronik posta vasıtasıyla mutlaka geri dönüş yapılır. İşe yeni başlayan çalışanlarımızı oryantasyon ve işbaşı eğitimleriyle destekler; şirketimize ve görevine uyumunu sağlarız. Şirket tanıma süreci ve oryantasyon programının ardından işe alım süreci tamamlanır.

 

 • Eğitim ve Gelişim Süreci
  İşe alıştırma- Oryantasyon sürecinde, işe yeni başlayanların işyerini ve birlikte çalıştıkları kişileri tanıması, işin gerektirdiği tutum ve bilgileri edinmesi, diğer işlerle ilişkisi, işi oluşturan görev ve işin gerektirdiği sorumlulukları öğrenmesi ve bu şekilde çalışanın kısa zamanda işe uyum sağlanması amaçlanmaktadır. İşe alıştırma süresi yapılan işin niteliği, pozisyon ve deneyime göre bağlı olarak 3 gün ile 1 ay arasında değişebilmektedir. İşyerlerimizde; özellikle üretim çalışanlarına, iş sağlığı ve güvenliği, yangın, acil durum, sağlık, kalite ve çevre yönetimine ilişkin eğitimler verilmektedir. Kurum dışı eğitimler bağımsız Eğitim & Danışmanlık şirketleri ile ortak yürütülen eğitim programlarını kapsamaktadır. Çalışanların veriminin ve memnuniyetinin arttırılmasına yönelik "Kişisel Gelişim Eğitimleri" düzenlenir.

 

 • Sosyal Etkinlik Süreci
  Motivasyonu arttırmak ve kurumsal iletişimi güçlendirmek için çeşitli sosyal ve kültürel aktiviteler düzenlenir. Sosyal hayatlarını renklendirmek için şirket içi ve dışı bir çok etkinlik gerçekleştirilmektedir. Gerçekleşen spor aktiviteleri arasında bowling, voleybol, futbol turnuvaları, sayılabilir. Bunlara ek olarak yaz eğlencesi, piknik organizasyonları, toplu iftar gibi şirket bünyesinde veya bölüm bazlı yemek organizasyonları gerçekleştirilerek çalışanlarının iş alanları dışında iyi zaman geçirmesi ve şirketle bütünleşmesi amaçlanmaktadır.

  "Çalışan Memnuniyet Anketi" başta olmak üzere pek çok şirket içi iletişim aracı kullanarak çalışanlarımızdan iş ve çalışma ortamı ile ilgili görüş ve geri bildirimleri alınır. Hedeflenen memnuniyet düzeyine ulaşmak için gerekli çalışmalar yapılır. Bunların yanında her yıl sonundaki üretime geçiş yıl dönümlerini kutlama günlerinde 10.,15., ve 20. kıdem yıllarını dolduran personele teşekkür plaket ve armağanlar verilir. Şirketimizde ortak sorunların görüşülmesi ve fikir alışverişinde bulunulması amacıyla uygulanan "Diyolog Toplantıları Sistemi" ile tüm çalışanlarımızın yönetime katılımının sağlanması, çalışanlarımızın önerileri ile verimliliğin artırılması, iş süreçlerinin iyileştirilmesi, motivasyonun sağlanması amaçlanmaktadır.

 

 • Ücretlendirme Süreci
  İşyerlerimizde çalışma yaşamı ile ilgili yasaların uygulanmasının sağlanması, personel özlük işleri süreçlerinden sosyal haklara kadar geniş bir çerçevede ele alınması ve değer üreten bir insan kaynakları süreci ile yönetilmektedir. İşe alımlarda başlangıç ücretleri, pozisyonun gereklilikleri ve adayın bireysel yetkinlikleri doğrultusunda belirlenmektedir. Çalışanlarımızın pozisyon değişikliklerinde ise, ücret hareketlerini tanımlanan ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Uygulamalarımızda piyasa ücret seviyeleri dikkatle izlenmektedir. Yılda bir defa Ocak ayında ücretlerimiz; şirket ve bireysel performans, enflasyon ve piyasada hedeflediğimiz konumlanma doğrultusunda ayarlanır.

 

 • Sosyal Haklar
  Personel ulaşımı, ana arterlerden değişik güzergâhlara konulan servislerle sağlanır. Yemek hizmeti yemekhanemizde verilmektedir.

 

 • Staj Süreci
  Okul dönemi boyunca Meslek lisesi öğrencilerine, yaz dönemlerinde de Üniversite öğrencilerine staj olanakları sunulmaktadır. Üniversite öğrencilerinde Staj yapmak isteyen öğrencilerin öğrenimleri gereği stajlarının zorunlu olması koşulu aranır.

  Yaz dönemi (üniversite) staj başvuruları 1 Şubat - 15 Mayıs tarihleri arasında, kış dönemi (meslek ve ticaret liseleri) staj başvuruları 15 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında hafta içi mesai saatlerinde bizzat şirket merkezi İnsan Kaynakları Departmanı'nda gerekli formlar doldurularak yapılır. Staj başvuruları, ihtiyaç ve kapasite göz önünde bulundurularak değerlendirilir.

  Staj yapan öğrenciler öğle yemeği ve personel servisi gibi imkanlardan faydalandırılır.


  BAŞVURU
 • Siz de Eroğlu Giyim'de çalışmak istiyorsanız, www.kariyer.net web adresinden ilanlarımızı takip edebilir, ik@eroglugiyim.com adresine özgeçmişinizi paylaşabilirsiniz .
 • Açık pozisyonlar için tıklayınız ...

 

 

 

Kollektif - Dijital Ajans