Kalite Politikamız

TEDARİKÇİLERİMİZ VE MÜŞTERİLERİMİZ ARASINDA
GÜVEN VE SEVGİ BAĞININ KURULMASI HEDEFİMİZDİR

Tekstil sektöründe çok uzun yıllar boyunca faaliyet gösteren firmamızda, kusursuz ürün ve hizmetleri; zamanında ve müşterilerimizin koşulsuz memnuniyetini ve güvenini sağlayacak şekilde, doğa ve çevreye saygı, topluma hizmet anlayışı ile sunmak öncelikli amacımız ve görevimizdir.

Bu amaca ulaşmak için "Sürekli İyileştirme" anlayışı doğrultusunda kalitemizi ve teknolojimizi daima geliştirerek "Toplam Kalite"ye ulaşmak için çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz arasında güven ve sevgi bağının kurulması temel hedefimizdir.

Bu hedefler doğrultusunda ve “müşteri odaklılığın” verdiği sorumluluk duygusu içerisinde kalite bilincinin yerleşmesi için gereken ortamları hazırlamakta, çalışanların eğitim ve öğrenimini sürekli geliştirmekte kararlıyız.

Eroğlu Giyim yönetimsel verimliliğin ve etkinliğin artırılmasının, misyon-vizyonumuza ve şirket stratejik hedeflerimize ulaşma konusunda son derece önemli olduğuna inanmaktayız.

Bu bağlamda kurumumuz bünyesinde bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) yürütmekteyiz.

Eroğlu Giyim olarak Bilgi Güvenliği temel hedeflerimiz;

• Bilgi güvenliğini etkin biçimde yöneterek bilgi güvenliği kaynaklı yaşanabilecek zararları asgariye indirmek,

• Bilgi güvenliği ihlal olayı yaşama ihtimalini düşürmek, yaşanması durumunda koordineli biçimde yanıt verebilmek,

• Kritik iş süreçlerinde yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek, geçilemediği durumda hedeflenen kurtarma süresi içerisinde tekrar çalışabilir hale gelmek,

• Tüm iş süreçlerinin birbiri ile entegre, uyumlu ve dengeli olmasını sağlamak,

• Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelere uymak,

• Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında müşterilerimizin bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişebilirliğini sağlamak,

• Çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve kamuoyu nezdindeki itibar ve marka değerimizin korunması,

• Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır.

Kollektif - Dijital Ajans